Početak
  Ambasada
  Pozdravna poruka
  Vesti iz Ambasade
  O nama
  Kina i Srbija
  Politika
  Trgovina i investicije
  Kultura i obrazovanje
  O Kini
  Konzularni poslovi
  Obaveštenje
  Vize
  Legalizacija
  Obrasci
  Teme
  Korisni linkovi
  Ministarstvo spoljnih poslova
  Ekonomsko i trgovinsko odeljenje
  Kontakt
  Mapa sajta
  Početak > Konzularni poslovi > Legalizacija
Legalizacija
 (2017-05-17)

Legalizacija je zvanična potvrda verodostojnosti pečata i potpisa isprava. Legalizacija isprava ne podrazumeva da je sadržaj isprave tačan i ne povlači nikakvo zvanično odobrenje od Ambasade.

Javne isprave (diploma, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih itd.)

Ukoliko želite da javnu ispravu izdatu u Republici Srbiji koristite u NR Kini potrebno je da potvrdite njenu autentičnost u konzularnom odeljenju Ambasade, pošto prethodno javnu ispravu overite u Osnovnom sudu gde izdavalac javne isprave ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

Privatne isprave (izjava, ovlašćenje, fotokopije itd.)

Ukoliko želite da privatnu ispravu izdatu u Republici Srbiji koristite u NR Kini potrebno je da potvrdite njenu autentičnost u konzularnom odeljenju Ambasade, pošto prethodno privatnu ispravu overite kod javnog beležnika, u Osnovnom sudu gde javni beležnik ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

 

Ukoliko želite da javnu ispravu izdatu u Republici Srbiji koristite u SAO Hong Kongu ili SAO Makau, javnu ispravu možete koristiti direktno nakon dobijanja Apostille potvrde kod nadležnih organa Republike Srbije.

Dokumenta potrebna za legalizaciju:

1. Pravilno popunjen i lično od strane podnosioca zahteva potpisan „Obrazac zahteva za legalizaciju".

2. Original javne isprave koja je overena u Osnovnom sudu gde izdavalc javne isprave ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije ili original privatne isprave koja je overena kod javnog beležnika, u Osnovnom sudu gde javni beležnik ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije (Direkcija za konzularne poslove, Odsek za legalizaciju, Kneza Miloša 26, Beograd; telefon: 011/3068434)

3. Fotokopija overene isprave.

4. 1) Za državljane Republike Srbije: Pasoš i fotokopija prve starne pasoša ili lične karte;

2) Za ostale: Pasoš i fotokopija prve starne pasoša i fotokopija dozvole boravka u Republici Srbiji;

5. Ukoliko podnosite zahtev za drugo lice neophodna je kopija Vaše lične karte ili pasoša i kopija lične karte ili pasoša osobe za koju podnosite zahtev.

6. Službenici konzularnog odeljenja mogu da zahtevaju dodatnu dokumentaciju koja se tiče legalizacije.

Vreme predviđeno za obradu zahteva i troškovi legalizacije:

Za legalizaciju isprava potrebno je 5 radnih dana za standardnu procduru. Na primer, ukoliko podnesete zahtev za legalizaciju u utorak, ispravu možete preuzeti narednog utorka, ili ako podnesete zahtev u sredu, preuzimanje je naredne srede, ili pak u četvrak onda je preuzimanje narednog četvrtka.

Hitna procedura podrazumeva podnošenje zahteva za legalizaciju u utorak, a preuzimanje u četvrtak iste nedelje i troškovi ove usluge su još dodatnih 20$ dolara, tj.ukupno 40$ dolara po dokumentu za fizička lica.

Ubrzana procedura podrazumeva podnošenje zahteva za legalizaciju u četvrtak, a preuzimanje u naredni utorak i troškove ove usluge su još dodatnih 10$ dolara, tj. ukupno 30$ dolara po dokumentu za fizička lica.

Za legalizaciju isprava koja služe fizičkim licima, po ispravi se plaća nadoknada od 20$ (dolara), a za ispravu koja služe pravnim licima nadoknada od 40$ (dolara).

Troškovi legalizacije plaćaju se nakon apliciranja u dinarskoj protivvrednosti u jednoj od dolenavedenih ekspozitura Raiffeisen banke u Beogradu. Potvrdu o uplati troškova doneti pri preuzimnju isprava.

 

Raiffeisen banka

Adresa:

Bulevar Oslobođenja 7-9

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića 39-41

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Cara Dušana 78

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Ilije Garašanina 4-6

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Milutina Milankovića 134

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

Raiffeisen banka

Adresa:

Jurija Gagarina 151, Piramida

Grad:

Beograd

Detalji:

Ponedeljak-Petak 09-15h

Telefon:

011/3202-100

Email:

info@raiffeisenbank.rs

 

Radno vreme konzulata:

Utorak

Podnošenje zahteva za legalizaciju 09h-11h i 14h-15:30h

Preuzimanje dokumenata od 09h-11:30h i 14h-16:00h

Sreda

Podnošenje zahteva za legalizaciju 09h-11h

Preuzimanje dokumenata od 09h-11:30h

Četvrtak

Podnošenje zahteva za legalizaciju od 09h-11h

Preuzimanje dokumenata od 09h-11:30h

 

Ne postoji mogućnost zakazivanja termina za podnošenje zahteva za legalizaciju.

 

Česta pitanja:

Proverite sa ustanovom ili poslovnim partnerima u NR Kini na kom jeziku su Vam nepohodne legalizovane isprave, Konzulat NR Kine može overiti javnu ispravu na bilo kom jeziku ukoliko je ta javna isprava prethodno overen u Osnovnom sudu gde izdavalac javne isprave ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, odnosno privatnu ispravu ukoliko je prethodno overena kod javnog beležnika, u Osnovnom sudu gde javni beležnik ima sedište, u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Konzularno odeljenje NR Kine u Republici Srbiji ne odlučuje o jeziku na kom će legalizovana isprava biti, tj. shodno Vašoj potrebi i odluci izvršiće se legalizacija Vaše isprave. Isto važi za original i kopije isprava koje želite da legalizujete, tj. shodno Vašoj potrebi i odluci izvršiće se legalizacija bilo originala ili kopije, ili pak oba.

 

 Legalizacija  (2017-05-17)