Početak
  Ambasada
  Pozdravna poruka
  Vesti iz Ambasade
  O nama
  Kina i Srbija
  Politika
  Trgovina i investicije
  Kultura i obrazovanje
  O Kini
  Konzularni poslovi
  Obaveštenje
  Vize
  Legalizacija
  Obrasci
  Teme
  Korisni linkovi
  Ministarstvo spoljnih poslova
  Ekonomsko i trgovinsko odeljenje
  Kontakt
  Mapa sajta
  Početak > Konzularni poslovi > Legalizacija
Legalizacija
 (2009-07-01)

Legalizacija je zvanična potvrda verodostojnosti pečata i potpisa dokumenta. Legalizacija dokumenta ne podrazumeva da je sadržaj dokumenta tačan i ne povlači nikakvo zvanično odobrenje od Ambasade.

Ukoliko želite da dokument izdat u Republici Srbiji koristite u NR Kini potrebno je da potvrdite njegovu autentičnost u konzularnom odeljenju Ambasade, pošto dokument overite kod notara i potvrdite autentičnost u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

Ukoliko želite da dokument izdat u Republici Srbiji koristite u SAO Hong Kongu ili SAO Makau, dokument možete koristiti direktno pošto ga overite kod notara i potvrdite autentičnost u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

Dokumenta potrebna za legalizaciju:

1. Pravilno popunjen i lično od strane podnosioca zahteva potpisan „Obrazac zahteva za legalizaciju".

2. Original i fotokopiju dokumenta koji je overen kod notara u Okružnom sudu i u Ministarstvu pravde i autentificiran u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije (Direkcija za konzularne poslove, Odsek za legalizaciju, Kneza Miloša 26, Beograd; telefon: 011/3068407)

3. 1) Za državljane Republike Srbije: Pasoš i fotokopija prve starne pasoša ili lične karte;

  2) Za ostale: Pasoš i fotokopija prve starne pasoša i fotokopija dozvole boravka u Republici Srbiji;

4. Potvrda o profesionalnom statusu u Republici Srbiji;

5. Dodatna dokumentacija koja se tiče legalizacije i koju službenici konzularnog odeljenja zahtevaju.

Vreme predviđeno za obradu zahteva i troškovi legalizacije:

Za legalizaciju dokumenta potrebno je 5 radnih dana.

Za legalizaciju dokumenata koja služe fizičkim licima, po dokumentu se plaća nadoknada od 20$ (dolara), a za dokumenta koja služe pravnim licima nadoknada od 40$ (dolara).

Troškove legalizacije možete platiti u tri naznačene ekspoziture Raiffeisen Banke u Beogradu.

 Legalizacija  (2009-07-01)